Про щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування

Як сплатити щорічний внесок?

Для Вашої зручності на офіційному порталі Національної асоціації адвокатів України передбачена можливість самостійно генерувати квитанцію на оплату щорічного внеску. Для цього Вам необхідно:

1. Знайти свій запис адвоката
в базі даних Єдиного реєстру
адвокатів України, скориставшись
пошуковою формою

2. Обрати необхідний
профайл адвоката
із запропонованого
списку

3. Генерувати
квитанцію
для друку

Який розмір щорічного внеску необхідно сплатити?

Відповідно до абзацу 2 частини 2 статті 58 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі - Закон) розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення діяльності рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, Вищої ревізійної комісії адвокатури та ведення Єдиного реєстру адвокатів України та є однаковим для всіх адвокатів.

На підставі абзацу 2 пункту 8 частини 7 статті 54 Закону Установчим з’їздом адвокатів України були встановлені щорічні внески адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування та рекомендований розмір такого внеску не більше однієї мінімальної заробітної плати на рік станом на 1 січня поточного року, у якому такий внесок сплачується. А відповідно до рішення Ради адвокатів України № 24 від 17 грудня 2012 року розмір щорічного внеску на рівні однієї мінімальної заробітної плати на рік був закріплений.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25 грудня 2015 року № 928-VIII мінімальна заробітна плата з 1 січня 2016 року встановлена в розмірі 1378 гривень 00 копійок.

Тобто, щорічний внесок адвоката на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в 2016 році складає 1378 гривень 00 копійок.

Який порядок оплати щорічного внеску??

Положенням про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, яке затверджене рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року № 72 із подальшими змінами та доповненнями встановлено, що адвокати сплачують щорічні внески до 31 січня поточного року та двома одночасними платежами згідно наступного розподілу:

  1. Шляхом перерахування 70% від встановленого розміру щорічного внеску (однієї мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року) на поточний рахунок відповідної ради адвокатів регіону;
  2. Шляхом перерахування 30% від встановленого розміру щорічного внеску (однієї мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року) на поточний рахунок Національної асоціації адвокатів України.

Відповідно до вказаного Положення, щорічний внесок вважається сплаченим з моменту надходження коштів на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування. Обов’язок по сплаті щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування не вважається виконаним адвокатом, якщо його внесено не в повному розмірі (крім випадків розстрочки платежу) чи на рахунок лише одного із двох органів адвокатського самоврядування: ради адвокатів регіону чи Національної асоціації адвокатів України.

НААУ вітає Вас на новому сайті!

Ця онлайн-платформа розроблена відповідно до структури глобального корпоративного сайту та сприяє кращому розумінню компетенції та напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України (НААУ). Сайт демонструє наше прагнення відповідати найвищим інформаційним стандартам сучасності. За його допомогою асоціація має змогу активно взаємодіяти із кожним користувачем.
Запрошуємо почати ознайомлення з порталом

Дізнатись що нового? Почати користування